A gépjármű adásvételi szerződések esetén a tulajdonosváltozás átvezetésére egy formanyomtatvány szolgált.

Az új Ptk. 2014. március 15-én hatályba lépése miatt változott a gépjármű adásvételi szerződés, és a szerződésbe egy új mondat került be, mely így hangzik:

A felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik / nem tartozik.

A nyomtatványboltokban azonban többnyire még a régi nyomtatvány kapható. Célszerű a fenti mondatot a szerződés megjegyzés rovatába beleírni.

A fentiek az üzembetartó változására is vonatkoznak!