Jó tudni, hogy az igazgatási szolgáltatási díj (pl. a földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó díj) visszakérhető, amennyiben a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi. A 2004. évi CXL. törvény szabályozza a határidőt és a visszakérhető összeg mértékét:

33/A. § (1) “Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.”

Az ügyintézési határidőt a 2004. évi CXL. törvény szabályozza.