„Az igazságot lehet egyedül is keresni, de

a jog világában okosabb, ha ügyvédet fogad.” dr.KLS

Telefon

+36 20 944 6835

 • Jó tudni, hogy az igazgatási szolgáltatási díj (pl. a földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó díj) visszakérhető, amennyiben a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi. A 2004. évi CXL. törvény szabályozza a határidőt és a visszakérhető összeg mértékét: 33/A. § (1) “Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható […]

 • A gépjármű adásvételi szerződések esetén a tulajdonosváltozás átvezetésére egy formanyomtatvány szolgált. Az új Ptk. 2014. március 15-én hatályba lépése miatt változott a gépjármű adásvételi szerződés, és a szerződésbe egy új mondat került be, mely így hangzik: A felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik / nem tartozik. […]

 • 2014-től nemcsak az egyenesági rokonok, hanem a házastársak közötti ajándékozás is mentesül az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség alól. Nemcsak az ajándékozó házastársa által megszerzett ajándék lett illetékmentes, hanem a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés is. A társaságoknál illeték-mentes lett az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, már magánszemély tulajdonos esetén is. Nem kell majd illetéket fizetni a csődközeli […]

Elérhetőség

 • dr. Kiss Lajos Sándor
  1098 Budapest
  Pöttyös utca 10. III. Lh. 1. em. 5.
 • drkls@t-online.hu
 • +36 20 944 6835
 • +36 1 377 6943