„Az igazságot lehet egyedül is keresni, de

a jog világában okosabb, ha ügyvédet fogad.” dr.KLS

Telefon

+36 20 944 6835

Családjog

Házassági bontóperek, gyermekelhelyezési és gyermektartásdíj iránti perek, kapcsolattartási (láthatási) ügyek, vagyonmegosztási kérdések rendezése perben vagy peren kívül. A közös vagyon és a különvagyon közötti megtérítési igények elszámolása. Házastársak lakáshasználatának rendezése. Házassági vagyonjogi szerződések készítése.

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése, teljes földhivatali ügyintézéssel. Bérleti szerződések készítése, Társasházak alapító okiratainak készítése társasházi vitás kérdések rendezése, peres vagy peren kívüli eljárásban. Ingatlan ajándékozási szerződés készítése. Birtokviták rendezése, peres vagy peren kívüli eljárásban. Csereszerződés. Életjáradéki szerződés. Ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás. Ingatlannal kapcsolatos peres eljárások vitele. Képviselet földhivatali eljárásokban. Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése. Öröklési szerződés. Szolgalmi jog alapítása. Tartási szerződés. Tulajdoni lap beszerzése.

Egyéb szerződések joga

Szervezetek és magánszemélyek szerződéseinek és egyéb okiratainak elkészítése, vagy véleményezése.

Ide tartoznak: adásvételi szerződések, vállalkozási szerződések, kölcsönszerződések, megbízási szerződések, ajándékozási szerződések, engedményezési szerződések, házassági szerződések, letéti szerződések.

Öröklési jog

Végrendelet készítése, öröklési szerződés készítése, halál esetére szóló ajándékozási szerződés, tartási és életjáradéki szerződés készítése. Képviselet hagyatéki eljárásban és hagyatéki perekben.

Társasági jog

A cégalapítástól a végelszámolásig terjedően csaknem minden.

Cégalapítás, cégmódosítás, üzletrész adásvételi szerződések, általános társasági jogi tanácsadás, okiratok szerkesztése. Jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése. Képviselet cégbírósági eljárásban. Képviselet társasági jogi perekben. Összeolvadás, szétválás. Tagok közötti jogviták rendezése. Társasági részesedés átruházása. Társasági szerződés elkészítése.

Közigazgatási jog

Önkormányzati vagy hatósági állami szervekkel folytatott viták rendezése. Építési hatósági ügyek. Gyámhivatali ügyek. Hatóságok előtti képviselet. Fellebbezések hatósági ügyekben. Hatósági határozatok jogszerűségének felülvizsgálata iránti perek.

Társadalmi szervezetek joga

Egyesületek, sportegyesületek alapító okiratainak elkészítése, a szervezet hivatalos nyilvántartásba történő bejegyeztetése.